Projekt k repozitáru - Github: Hladinomer - Arduino / ESP8266 / ESP32
Arduino Ethernet Wiznet W5100 / W5500 ESP8266 ESP32 Ultrazvuk HC-SR04 JSN-SR04T Sigfox

Hladinomer - Arduino / ESP8266 / ESP32


  • E-mail: martinius96@gmail.com - technická podpora
  • Facebook: https://www.facebook.com/martin.s.chlebovec
  • E-mailová adresa slúži aj pre nahlásenie problémov, bugov, ktoré sa vyskytnú pri používaní. Každé oznámenie chyby by malo obsahovať aj MRE (minimálny reproduktívny príklad, ako chybu emulovať).