Zdrojové kódy pre mikrokontroléry dostupné na Githube: Hladinomer - Arduino / ESP8266 / ESP32
Arduino Ethernet Wiznet W5100 / W5500 ESP8266 ESP32 Ultrasonic HC-SR04 JSN-SR04T Sigfox

Schéma zapojenia pre hladinomer (Arduino, ESP8266, ESP32)

Schéma zapojenia pre podporované mikrokontroléry a ultrazvukové senzory vzdialenosti HC-SR04 / JSN-SR04T (vodotesný)
Revízie hladinomera od Júna 2020 priniesli:
 • Grafická reprezentácia nameraných údajov v časovom vývoji rozšírená aj pre reprezentácie na 30 dní, 365 dní
 • Pridané režimy ULP - Ultra low power - Deep sleep pre platformy ESP8266 (využíva zdroj prebudenia External interrupt WAKE), ESP32 (využíva zdroj prebudenia RTC Timer)
 • Schéma zapojenia rozšírená o napäťový delič pre platformy ESP8266 a ESP32 s 3V3 operačnou logikou pre pripojenie k ultrazvukovému senzoru s 5V operačnou logikou.
 • Pridaná možnosť využitia OTA aktualizácie v StandBy režime pre platformy ESP8266 a ESP32 v LAN sieti prostredníctvom Python uploadera z prostredia Arduino IDE - Basic OTA
 • Pre oblasti bez pevného internetu možnosť využitia IoT siete Sigfox pre prenos údajov zo studne. Využitie kompatibilného Sigfox WISOL SFM10R1 UART modemu ovládaného cez AT príkazy softvérovo emulovaným UART rozhraním, možnosť jeho uspávania v Light / Deep Sleep režime.
 • Informácie o projekte s popisom kompatibilného hardvéru, popisom funkčnosti ultrazvukových senzorov, implementácia HTTPS spojenia pre ESP32, ESP8266. Nastavenie Sigfox backendu pre callback zápisu dát do webového rozhrania.
 • Schéma zapojenia pre hladinomer - Arduino, ESP32, ESP8266 - HC-SR04 / JSN-SR04T
  V prípade používania Ethernet modulu Wiznet W5200 až W5500 s hlavičkovým súborom Ethernet2.h je nutné prepojiť vývod D2 Arduina s vývodom INT (INIT) na Ethernet module!
  Arduino + Ethernet (W5100 / W5500) HC-SR04 / HY-SRF05 / JSN-SR04T
  5V Vcc
  GND GND
  D5 Trigger
  D6 Echo

  Pri napájaní NodeMCU cez USB, pripojiť ultrazvukový senzor vzdialenosti na VUSB (VU) vývod - dostupný iba na NodeMCU v3 Lolin, pri napájaní cez Base kit (s integrovaným 5V regulátorom) prostredníctvom adaptéru 6 - 24V pripojiť senzor na VIN (5V)
  ESP8266 HC-SR04 / HY-SRF05 / JSN-SR04T
  5V Vcc
  GND GND
  D1 (GPIO 5) Trigger
  D2 (GPIO 4) Echo (3V3)

  ESP32 HC-SR04 / HY-SRF05 / JSN-SR04T
  5V Vcc
  GND GND
  D22 Trigger
  D23 Echo (3V3)

  Arduino Sigfox UART Modem 868 MHz
  3V3 Vcc
  GND GND
  D7 (TX) RX (3V3)
  D8 (RX) TX

  Detekčná charakteristika senzora HC-SR04


  Hladinomer - HC-SR04 detekčná charakteristika - ultrazvukový senzor vzdialenosti

  Detekčná charakteristika senzora JSN-SR04T - vodotesný


  Hladinomer - JSN-SR04T detekčná charakteristika - ultrazvukový senzor vzdialenosti