Projekt k repozitáru - Github: Termostat - Ethernet
Arduino Ethernet Wiznet W5100 / W5500 DS18B20 OneWire Dallas HTML Webserver WebSocket
Teplotný senzor DS18B20 - vodotesné vyhotovenie
Dallas DS18B20 - vonkajšie vyhotovenie
Kúpiť GME.sk
Kúpiť RLX.sk
Kúpiť Techfun.sk

Pinout senzora DS18B20 v puzdre TO-92, alebo vo vodotestom vyhotovení

Ethernet termostat - Pinout OneWire senzora DS18B20

Tabuľkové zapojenie vývodov

Arduino Relé
GND GND
5V Vcc
D6 IO
Arduino DS18B20
GND GND
5V Vcc
D5 DATA

Schéma zapojenia - Ethernet termostat:

 • Arduino Uno, Mega, Nano compatible
 • Ethernet termostat - Schéma zapojenia - plynové kúrenie

  Zapojený Ethernet izbový termostat so senzorom DS18B20 na OneWire zbernici cez breadboard:

  Ethernet termostat - Zapojenie cez breadboard

  Možné nahradiť tieto typy termostatov:

 • Ethernet termostat je možné integrovať namiesto existujúceho izbového termostatu s kontaktom COM a NO bez akejkoľvek zmeny v zapojení.
 • Po pripojení kotla na kontakty COM a NO je ho možné okamžite využívať a riadiť s nastavenými údajmi vo webovom rozhraní.
 • Nahradené termostaty pri testovacej prevádzke Ethernet termostatu: - nahlásené používateľmi termostatu
 • EMOS Thermo
 • SALUS 091FL
 • EBERLE 525
 • HONEYWELL CM27
 • TECH CS-296