Projekt k repozitáru - Github: WiFi termostat
ESP8266 ESP32 WiFi DS18B20 OneWire Dallas HTML Webserver WebSocket JSON mDNS UART
Teplotný senzor DS18B20 - vodotesné vyhotovenie
Dallas DS18B20 - vonkajšie vyhotovenie
Kúpiť GME.sk
Kúpiť RLX.sk
Kúpiť Techfun.sk

Pinout senzora DS18B20 v puzdre TO-92, alebo vo vodotestom vyhotovení

WiFi termostat - Pinout OneWire senzora DS18B20

ESP8266 (ESP8266-12E, NodeMCU, Wemos D1 Mini)


Tabuľkové zapojenie vývodov - ESP8266

ESP8266 Relé
GND GND
VIN / VUSB (V závislosti od napájania) Vcc
D2 (GPIO 4) IO
ESP8266 DS18B20
GND GND
3V3 Vcc (PIO)
D1 (GPIO 5) DATA

Schéma zapojenia - WiFi termostat - ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini):

WiFi termostat - Schéma zapojenia - plynové kúrenie

Zapojený WiFi termostat - vývojový kit NodeMCU v3 Lolin v so senzorom DS18B20 na OneWire zbernici cez breadboard:

WiFi termostat - Zapojenie cez breadboard

ESP32 (WROOM-32, DevKit V1, DevKitC V4)


Tabuľkové zapojenie vývodov - ESP32

ESP32 Relé
GND GND
VIN Vcc
D22 (GPIO 22) IO
ESP32 DS18B20
GND GND
3V3 Vcc (PIO)
D23 (GPIO 23) DATA

Schéma zapojenia - WiFi termostat - ESP32 (DevKit):

Elektrotechnická schéma zapojenia pre WiFi termostat - platforma ESP32

Zapojený WiFi termostat - vývojový kit ESP32 Devkit V1 so senzorom DS18B20, SSR relé OMRON G3MB-202P:

WiFi termostat - Zapojenie cez breadboard - SSR relé OMRON G3MB-202P, OneWire DS18B20, ESP32

Možné nahradiť tieto typy termostatov:

  • WiFi termostat je možné integrovať namiesto existujúceho izbového termostatu s kontaktom COM a NO bez akejkoľvek zmeny v zapojení.
  • Po pripojení kotla na kontakty COM a NO je ho možné okamžite využívať a riadiť s nastavenými údajmi vo webovom rozhraní.
  • Nahradené termostaty pri testovacej prevádzke WiFi termostatu: - nahlásené používateľmi termostatu
  • EMOS Thermo
  • SALUS 091FL
  • EBERLE 525
  • HONEYWELL CM27
  • TECH CS-296