Projekt k repozitáru - Github: Bicyklovanie po Google Maps
Pri záujme o rozšírenú verziu projektu: martinius96@gmail.com
Arduino AtMega32u4 Leonardo Pro Micro Bicyklovanie Google Maps GeoGuessr

Hardvér pre projekt Bicyklovanie po Google mapách - Riadiaci mikrokontróler


Riadiaci mikrokontróler Arduino Leonardo
Arduino Leonardo
Riadiaci mikrokontróler Arduino Pro Micro
Arduino Pro Micro

Periférie k projektu Bicyklovanie po Google mapách


Magnetický kontakt
Magnetický kontakt
Spínacie tlačidlo (pushbutton)
2x spínacie tlačidlo (pushbutton)

Projekt Bicyklovanie po Google Mapách


Bicyklovanie je veľmi obľúbený šport, aj vďaka úspešnému športovcovi Petrovi Saganovi. Vášniví cyklisti brázdia naše cesty a chodníky. Nakoľko ale počasie vždy nepraje, nejeden fanúšik bicykla by uvítal bicyklovať z pohodlia domova. Jedným zo spôsobov je využitie projektu Bicyklovanie po Google mapách. Projekt umožňuje využitie vášho rotopédu, bicykla ako interakčného prostriedku pre pohyb po Google mapách bez nutnosti invazívnych úprav. Hlavným prvkom systému je použitie vývojovej dosky Arduino (Leonardo, alebo Pro Micro) s AtMega32u4 procesorom. Tento typ procesora dokáže emulovať klávesnicu a myš ako HID kontróler (Human Interface device). Arduino načítava aj stav digitálneho vstupu, kde je pripojený magnetický kontakt (možno nahradiť za optozávoru). Spojením magnetického kontaktu získa Arduino logickú úroveň, ktorou deteguje otočenie pedálov o jednu otáčku. Následne inkrementuje počítadlo a pri určitej hodnote (pretečení) - 3 pre rýchly pohyb, alebo 5 pre pomalý pohyb odošle po počítača znak. Ak je na predmetnom počítači otvorený Google Maps v Street View móde vykoná sa pohyb vpred na mape. Súčasťou systému sú aj smerové tlačidlá, ktorými je možné otáčanie po dobu ich držania cyklistom. Základná programová implementácia využíva INPUT_PULLUP zapojenie tlačidiel, kedy je tlačidlo spínané proti zemi. Bicyklovanie je možné obohatiť aj o využitie VR headsetu. Okrem Google Maps využíva Street View aj niekoľko ďalších zaujímavých webaplikácii, ktoré je možné vyskúšať. Sú to predovšetkým zaujímavé hádacie stránky, kde je možné hádať neznáme miesto na svete: GeoGuessr, Earth Picker a iné... Všetky periférie je možné na bicykel osadiť s využitím sťahovacích pások. Arduino s 32u4 procesorom je možné využiť aj na ďalšie zaujímavé projekty v štýle: Volant, pedále k hre s analógovou podporou s pomerne dobrým rozlíšením, ručná brzda, ovládacie panely k simulátorom a hrám.


Schéma zapojenia - Bicyklovanie po Google Maps

Schéma zapojenia - Arduino - Google maps

Screenshoty z Bicyklovania po Google Maps, GeoGuessr

Google Maps - najlepšie zábery Google Maps - GeoGuessr - najlepšie zábery Google Maps - GeoGuessr - najlepšie zábery