Repozitár s testovacími programovými implementáciami pre Airsoft body: Airsoft - WiFi body - Arduino
Firmvér je dostupný zdarma
Arduino DOMINATOR WiFi Stopky Schéma Tlačidlo Capture Points Paintball

WiFi body pre Airsoft | Paintball


Entity v projekte WiFi body:


Tím RED - tlačidlo pre používateľský vstup
Tím RED
Tím GRE - tlačidlo pre používateľský vstup
Tím GRE

Popis projektu WiFi body:


Herný režim Capture Points je vhodný pre športy Airsoft, Paintball. Body medzi sebou komunikujú prostredníctvom WiFi modulov nRF24L01, pričom si medzi sebou vymieňajú informácie o stave bodu (či je obsadený a akým tímom). Prvý bod pracuje v režime permanentného vysielača a po vysielaní informácie očakáva odpoveď od druhého bodu. Druhý bod pracuje v režime prijímač a odpovedá na prijatie dát vysielaču (callback). Tento mechanizmus komunikácie predchádza kolíziám. Situácia, žeby oba body vysielali súčasne a nedokázali prijať informáciu tak nehrozí. Každý z bodov využíva riadiaci mikrokontróler Arduino (Arduino Uno / Nano), prípadne samostatný čip (Atmel) ATmega328P, ktorý riadi logiku stlačenia tlačidiel. V hre sú 2 tímy - RED tím a GRE tím, ktoré proti sebe hrajú a snažia sa obsadiť oba body stlačením príslušného tlačidla. Tlačidlový vstup indikuje akciu obsadenia bodu členom tímu RED, alebo GRE. Využívajú sa spínacie tlačidlá zapojené v režime INPUT_PULLUP, spínajú sa proti zemi (active-low signál). Dĺžka stlačenia (držania) / počet stlačení sa v dostupnej programovej implementácii neoveruje. Bod reaguje okamžite na stlačenie tlačidla bez pauzy.


Hra sa končí v momente, kedy sú obsadené oba body rovnakým tímom. Zmenu na bode indikuje hlásič, ktorý pípne vždy pri stlačení tlačidla. Na konci hry oba hlásiče pípajú v nekonečnej slučke. Zároveň sa preruší WiFi komunikácia medzi modulmi nRF24L01, aby neboli prenášané ďalšie informácie a výsledok hry bol definitívny. WiFi moduly nRF24L01 (verzia bez + PA + LNA) komunikujú na cca 70 metrov, nRF24l01 + PA + LNA aj na kilometer, respektíve v lese a inak zarušenom prostredí na úrovni 450-700 metrov pri maximálnom vysielacom výkone 1 mW. Pri externom napájaní je možné použiť adaptér YL-105 s 3.3V prevodníkom a napájať cez externý adaptér v rozsahu 5 až 18V. 5V napájanie z Arduina nie je doporučené, nakoľko, hrozí zničenie regulátora, keďže potrebný prúd pre maximálny výkon nie je schopné dodať. Pri napájaní nRF24L01 cez 3V3 vývod Arduina je možné napájať na najnižší vysielací výkon 0,0158 mW. Reštart oboch bodov prebieha za pomoci reset tlačidla Arduín, alebo vytiahnutím a pripojením napájania (power-on cyklus). Teoreticky je možné WiFi body rozšíriť až na 8 bodov (8 pipelines), ktoré medzi sebou komunikujú, resp. môžu komunikovať iba s vysielačom na základe navrhnutej logiky. Je však nutné pridať identifikátor jednotlivých bodov pre ich rozlíšenie. Vysielač, ktorý komunikáciu inicializuje tak dokáže rozlíšiť obsadenie tímu na všetkých WiFi bodoch, ktoré sú v systéme implementované. Pri prenose väčšieho množstva údajov zároveň je možné využiť aj štruktúru, kde je možné prenášať viac dátových typov súčasne ako jeden paket. Prijímací bod tak dokáže dáta z očakávanej štruktúry získať na základe veľkosti jednotlivých dátových typov.

Bezdrôtové moduly komunikujú na 2.4GHz. Moduly majú vlastný komunikačný kanál s možnosťou voľby až 140 kanálov.

Podporované rýchlosti modulov nRF24L01:


 • 250 kbps - u starších nRF24L01 (bez označenia + ) nie je táto možnosť podporovaná!
 • 1 Mbps
 • 2 Mbps

 • Výkonové režimy modulov nRF24L01:


 • RF24_PA_MIN = -18 dBm --> 0,0158 mW
 • RF24_PA_LOW = -12 dBm --> 0,0631 mW
 • RF24_PA_MED = -6 dBm --> 0,2512 mW
 • RF24_PA_HIGH = 0 dBm --> 1 mW

 • Bloková schéma - WiFi body - Airsoft:


  Bloková schéma / Block scheme - Capture Points - Airsoft / Paintball, Arduino, nRF24L01

  Kompatibilný riadiaci hardvér pre WiFi Airsoft body:  Periférie pre WiFi Airsoft body:  Schéma zapojenia - WiFi body


  WiFi body - DOMINATOR - schéma zapojenia - Arduino / Airsoft, stopwatch, DOMINATION

  WiFi body - testovacie zapojenie


  WiFi body - - Arduino pre Airsoft, Paintball

  WiFi body - Capture Points - Ukážka funkčnosti:


  Tabuľkové zapojenie vývodov - WiFi body - plne odpovedá schéme zapojenia:

  Arduino Uno / Nano (AtMega328P) nRF24L01
  GND GND
  3V3 / externý zdroj Vcc
  D3 CSN
  D4 CE
  D11 MOSI
  D12 MISO
  D13 SCK
  Arduino Uno / Nano (AtMega328P) LED diódy
  GND GND
  D7 IN (RED)
  D8 IN (GREEN)
  Arduino Uno / Nano (AtMega328P) Tlačidlá (INPUT_PULLUP)
  GND GND
  D5 IN (RED)
  D6 IN (GRE)
  Arduino Uno / Nano (AtMega328P) Buzzer
  D2 IO
  GND GND

  Dostupné knižnice pre mikrokontroléry (Arduino)


  Archív knižnice (.zip) rozbaliť do C:/Používatelia/[Používateľ]/Dokumenty/Arduino/libraries
  Názov knižnice Funkcia knižnice Stiahnuť
  RF24

  Knižnica pre AVR mikrokontroléry (ATmega) Arduino Uno / Nano / Mega. Umožňuje ovládať WiFi moduly nRF24L01 (nRF24L01 + PA + LNA) komunikujúce po SPI zbernici.

  Stiahnuť

  Program - WiFi body


  Program - NODE 1 (permanentný vysielač)


  // nRF24L01 transmitter
  //WiFi points for Airsoft Points
  //Created by: martinius96@gmail.com
  //Donate coffee: paypal.me/chlebovec
  
  #include <SPI.h>
  #include "RF24.h"
  #define CE 4
  #define CS 3
  RF24 nRF(CE, CS);
  int response = 8;
  int received = 12;
  const int buzzer = 2;
  const int red_team = 5;
  const int blue_team = 6;
  const int red_led = 7;
  const int blue_led = 8;
  byte adresaPrijimac[] = "prijimac00";
  byte adresaVysilac[] = "vysilac00";
  boolean last_packet = false;
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(buzzer, OUTPUT);
   pinMode(red_led, OUTPUT);
   pinMode(blue_led, OUTPUT);
   pinMode(red_team, INPUT_PULLUP);
   pinMode(blue_team, INPUT_PULLUP);
   nRF.begin();
   nRF.setDataRate( RF24_250KBPS ); //RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS
   nRF.setPALevel(RF24_PA_LOW); //RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
   nRF.openWritingPipe(adresaVysilac);
   nRF.openReadingPipe(1, adresaPrijimac);
   nRF.startListening();
  }
  
  void loop() {
   if (response == received) {
    if (last_packet == false) {
     last_packet = true;
     nRF.stopListening();
     nRF.write( &response, sizeof(response) );
     delay(50);
    }
    tone( buzzer, 900, 800);
    delay(1000);
   } else {
    nRF.stopListening();
    int output_red = digitalRead(red_team);
    int output_blue = digitalRead(blue_team);
    if (output_red == LOW) {
     response = 1;
     digitalWrite(red_led, HIGH);
     digitalWrite(blue_led, LOW);
    } else if (output_blue == LOW) {
     response = 2;
     digitalWrite(red_led, LOW);
     digitalWrite(blue_led, HIGH);
    }
    nRF.write( &response, sizeof(response) );
    nRF.startListening();
    while (nRF.available()) {
     nRF.read( &received, sizeof(received) );
    }
    Serial.println("Received datas: ");
    Serial.println(received);
    Serial.println("Response: ");
    Serial.println(response);
    delay(50);
   }
  }
  

  Program - NODE 2 (permanentný prijímač s callbackom na vysielač)


  // nRF24L01 receiver
  //WiFi points for Airsoft Points
  //Created by: martinius96@gmail.com
  
  #include <SPI.h>
  #include "RF24.h"
  int response = 3;
  int received = 4;
  const int buzzer = 2;
  const int red_team = 5;
  const int blue_team = 6;
  const int red_led = 7;
  const int blue_led = 8;
  #define CE 4
  #define CS 3
  RF24 nRF(CE, CS);
  byte adresaPrijimac[] = "prijimac00";
  byte adresaVysilac[] = "vysilac00";
  boolean last_packet = false;
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(buzzer, OUTPUT);
   pinMode(red_led, OUTPUT);
   pinMode(blue_led, OUTPUT);
   pinMode(red_team, INPUT_PULLUP);
   pinMode(blue_team, INPUT_PULLUP);
   nRF.begin();
   nRF.setDataRate( RF24_250KBPS ); //RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS
   nRF.setPALevel(RF24_PA_LOW); //RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
   nRF.openWritingPipe(adresaPrijimac);
   nRF.openReadingPipe(1, adresaVysilac);
   nRF.startListening();
  }
  
  void loop() {
   if (response == received) {
    if (last_packet == false) {
     last_packet = true;
     nRF.stopListening();
     nRF.write( &response, sizeof(response) );
     delay(50);
    }
    tone( buzzer, 900, 800);
    delay(1000);
   } else {
    if ( nRF.available()) {
     while (nRF.available()) {
      nRF.read( &received, sizeof(received) );
     }
     Serial.println("Received datas:: ");
     Serial.println(received);
     Serial.println("Response: ");
     Serial.println(response);
     nRF.stopListening();
     int output_red = digitalRead(red_team);
     int output_blue = digitalRead(blue_team);
     if (output_red == LOW) {
      response = 1;
      digitalWrite(red_led, HIGH);
      digitalWrite(blue_led, LOW);
     } else if (output_blue == LOW) {
      response = 2;
      digitalWrite(red_led, LOW);
      digitalWrite(blue_led, HIGH);
     }
     nRF.write( &response, sizeof(response) );
     nRF.startListening();
    }
   }
  }